Звітність

2020 рік. ЗВіт про фінансові результати

2020 рік. Баланс

2020 рік. Звіт про власний капітал

2020 рік. Звіт про рух грошових коштів

2020 рік. Примітки до фінансової звітності

9 міс. Звіт про фінансові результати