Фінансові послуги

Факторинг

Різновид фінансування обігової діяльності підприємства під відступлення дебіторської заборгованості. За договором факторингу клієнт відступає на користь Фінтрастгарант право грошової вимоги до свого контрагента в обмін на грошові кошти. Пропонуємо класичний торговий факторинг, факторинг з регресом та процентний факторинг

Комерційні умови

Дисконт не менше 10% від розміру права вимоги, що вісдтупається. Залежить від фінансового стану боржника

Ставка за договором процентного факторингу 16-18% річних виключно за умови фактрингу з регресом

Строк факторингу з регресом до 12 місяців

Фінансовий лізинг

Цільове фінансування підприємства на придбання основних фондів. Фінтрастгарант надає кошти на придбання сільськогосподарської техніки, траснпортних засобів, спецтехніки, обладнання та нерухомості. На період лізингу об’єкт лізингу лишається у власності Фінтрастгарант. Клієнт можи викупити об’єкт лізингу по закінченні строку лізингу

 

Комерційні умови

Максимальна сума операції 30 млн. грн.

Строк лізингу до 7 років

Процентна ставка 12% річних

Комісія за обслуговування договору лізингу 1,2% щорічно

Обов’язкове страхування об’єкта лізингу на користь Фінтрастгарант в компанії-парнера

Гарантії

Різновид безресурсного фінансування. Полягає у наданні гарантії чи поручительства по зобов’язанням клієнта Фінтрастгарант. Клієнт має змогу отримати відтермінування платежу або товарний кредит під фінансове забезпечення Фінтрастгарант

Комерційні умови

Максимальний розмір гарантії (поручительства) 30 млн. грн.

Комісія за видачу гарантії (надання поручительства) 1-5% від гарантованої суми

Процентна ставка 6% річних

Строк від 1 до 36 місяців

Кредитування

Класичне фінансування на визначений строк зі сплатою процентів за користування кредитними коштами. Цільове призначення грошових коштів – поповнення обігових коштів

 

Комерційні умови

Максимальний розмір кредиту 30 млн. грн.

Строк кредитування від 1 до 36 місяців

Процентна ставка 18-22% річних

Забезпечення або порука є обов’язковими

Обов’язкове страхування об’єкта забезпечення в компанії-партнера Арсенал-Страхування або UNIQA

Грошові перекази за дорученням

ФІНТРАСТГАРАНТ надає послуги грошових переказів за дорученням юридичних та фізичних осіб

Ознайомтеся з типовим договором за посиланням

Комерційні умови

Максимальна сума – 50 000 грн.

Плата за виконання доручення від 2% до 5%

Строк виконання доручення – 3 робочі дні з дня отримання заявки